Privacy beleid

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

 

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens erg serieus. Joey Acupuncturist zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Over mij
Joey Acupuncturist wordt beheerd door Joey Ngalimoertomo

Mijn gegevens zijn:
Joey Acupuncturist

Praktijkadressen:
Nieuwe Achtergracht 11 (Delight Yoga)
1018XV Amsterdam

Oudorperstraat 33 (huispraktijk)
1023ST Amsterdam Noord

KVK nummer: 72161035

E-mail: info@joeyacupuncturist.com
Website: www.joeyacupuncturist.com
Tel: +31 (0) 6 120 47187

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ik kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Joey Acupuncturist en omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan.

Joey Acupuncturist kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
IP-adres

 

Waarom Joey Acupuncturist deze gegevens nodig heeft
Ik verwerk je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een de gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van zijn promotieactiviteiten.

 

Hoe lang Joey Acupuncturist gegevens bewaart
Joey Acupuncturist bewaart je persoonsgegevens in zijn klantenbestand. Je gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Je gegevens zullen niet worden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

 

Delen met anderen
Joey Acupuncturist verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@joeyacupuncturist.com. Joey Acupuncturist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP als Joey Acupuncturist bovengenoemde niet naleeft.

 

Beveiligen
Joey Acupuncturist neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Joey Acupuncturist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@joeyacupuncturist.com