Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Joey Acupuncturist in Amsterdam Oost

 

  1. Je afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je in met de algemene voorwaarden en privacy wetgeving zoals deze op deze pagina staan vermeld.

   1. Contra-indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Joey Acupuncturist besluiten om de behandeling niet uit te voeren, (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te verschaffen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts.

   1. Annuleren

Een gemaakte afspraak kan tot minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per mail afgezegd of verzet worden. Bij afzegging of verplaatsing korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak is Joey Acupuncturist genoodzaakt de volledige gereserveerde tijd in rekening te brengen. Die kan je overmaken op NL06 KNAB 0257 6120 09 t.a.v. Joey Acupuncturist

   1. Betalingen

Alle behandelingen dienen met de pin of contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Joey Acupuncturist.

   1. Aansprakelijkheid

Joey Acupuncturist is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen. Wanneer je je laat behandelen bij Joey Acupuncturist, dan is dit geheel op eigen risico.

   1. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf of je kind.

   1. Privacy

Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

   1. Uitsluiting van deelname en behandeling

Joey Acupuncturist behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

   1. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Joey Acupuncturist te allen tijde worden gewijzigd.