Burn-out klachten

Wat is een Burn-out?

We hebben het druk. En niet alleen dat, onder veel mensen leeft ook het gevoel dat ze té druk zijn. Zo druk dat ze het allemaal niet meer kunnen bijbenen. Werk, hobby’s, een sociaal leven, sociaal media, maatschappelijke druk en een prestatiegerichte samenleving zijn allemaal componenten die hieraan bijdragen en de druk die wordt ervaren doen toenemen.
De werkdruk ligt hoog en baanonzekerheid wordt vaak benoemd. De grenzen tussen werk en eigen leven vervagen, aangezien de beschikbare tijd die we hebben om ons werk naar behoren uit te voeren steeds minder wordt. We kunnen privé en werk moeilijk combineren, laat staan gescheiden houden. Daarnaast willen we ons conformeren en identificeren met een groepering in de samenleving.
Een grote groep mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en een hoge mate van perfectionisme praten al snel over het gevoel dat ze emotioneel uitgeput zijn. De eerste klachten richting een burn-out zijn hiermee geboren.
Een burn-out is een syndroom van structurele uitputting, zowel fysiek, mentaal en emotioneel. Uit deze definitie blijkt dat een burn-out vaak ontstaat bij werk gerelateerde omstandigheden waarbij menselijke interactie gemoeid is. Hierbij gaat het vooral om de manier waarop bepaalde emoties worden toegepast, wat uiteindelijk resulteert in emotionele uitputting.
Emotionele uitputting hoeft natuurlijk niet altijd werk gerelateerd te zijn, aangezien emoties diepere lagen hebben en bij elk persoon anders zijn. Echter, de meeste mensen met burn-out klachten die bij mij in de praktijk komen zijn vrijwel altijd gerelateerd aan werkdruk en prestaties.
Emotionele uitputting hoeft natuurlijk niet altijd werk gerelateerd te zijn, aangezien emoties diepere lagen hebben en bij elk persoon anders zijn. Echter, de meeste mensen met burn-out klachten die bij mij in de praktijk komen zijn vrijwel altijd gerelateerd aan werkdruk en prestaties.

Signalen en symptomen

Voorafgaand aan een burn-out ontstaan structurele klachten die verergeren naarmate er niet naar geluisterd wordt. Iemand wordt chronisch vermoeid, prikkelbaar, twijfelt aan zichzelf, heeft slaapproblemen en er ontstaan depressieve gedachten. Op de een op andere dag slaat de burn-out toe waarbij men fysiek, mentaal en emotioneel uitgeput is en revalidatie een noodzaak is. Dit revalidatieproces kan jaren in beslag nemen.
Voordat men in een burn-out komt, is het zeer belangrijk om de signalen op tijd te waarnemen en deze serieus te nemen. Vaak worden signalen genegeerd en is de kans groter om uiteindelijk in een burn-out terecht te komen. De maatstaf is daarom ook hoe eerder naar de signalen worden geluisterd, hoe minder impact het zal hebben. De weg naar een burn-out duurt lang, maar onverwachts slaat het op de een op andere dag toe. Men is uitgeput en kan niks meer.
Vaak wordt een burn-out pas achteraf herkend, maar dan is het al te laat. Een revalidatie kan soms jaren in beslag nemen, waarbij de levensvreugde ver te zoeken is. Er  kunnen er zelfs neurologische en fysieke problemen ontstaan, waaronder bijvoorbeeld een verminderd of hyperactief immuunsysteem.
Herken jij jezelf in een van deze gecombineerde patronen?
– Depressieve gedachten, geen behoefte aan sociaal contact
– Overmatig piekeren en veel zorgen maken
– Continue slaapproblemen
– Zeer slechte concentratieproblemen
– Overgevoelig voor prikkels, nervositeit, geïrriteerdheid
– Structurele hoofdpijn door spanning
– Constante Vermoeidheid, vermoeider worden gedurende de dag
– Overwegend verlaagd immuunsysteem

Wat kan Joey Acupuncturist voor jou betekenen?

In mijn (directe) omgeving zie ik veel mensen boven hun capaciteit presteren en ken mensen die op een jonge leeftijd in een burn-out terecht komen. Het ontstaan van een burn-out kent verschillende fases en het inzetten van acupunctuur kan hier een belangrijke rol in spelen. Ik heb vele mensen in mijn praktijk gehad met burn-out verschijnselen. Daarnaast heb ik mijn afstudeerscriptie gewijd aan hoe acupunctuur een preventieve rol kan spelen in het voorkomen van een burn-out. Zit iemand eenmaal in een burn-out, dan zal alleen acupunctuur niet voldoende zijn en zal de persoon in kwestie drastische aanpassingen en keuzes in zijn leven moeten maken. Samen kan ik je hierin begeleiden.
Voor meer informatie over de tarieven en werktijden,  stuur een bericht naar info@joeyacupuncturist.com of bel: 0612047187.